Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ep Việt Nam
Địa chỉ: 112 Hoàng Đạo Thúy, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: 112 Hoang Dao Thuy, Hoa Phat Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 05-12-2018

Công Ty TNHH Nội Thất Và Xây Dựng Gopa Việt Nam
Địa chỉ: Lô số 03, B1-12, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, Tổ 84, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo So 03, B1-12, Sinh Thai Ven Song Hoa Xuan Urban Area, To 84, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 23-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp