Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Kim Tài Đạt
Địa chỉ: K87H112/14 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: K87h112/14 Hoang Van Thai, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Tùng Bách Logistics
Địa chỉ: 484 Trưng Nữ Vương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 484 Trung Nu Vuong, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Hưng Đà Thịnh
Địa chỉ: Lô 19-20 Phân khu B1-2 (Giai đoạn 1) Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo 19-20 Phan Khu B1-2 (Giai Doan 1) Nam Cau Cam Le Residential Area, Hoa Chau Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty TNHH Ps Gold
Địa chỉ: Lô F1 Đường Trần Bạch Đằng, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Address: Lo F1 Duong Tran Bach Dang, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtechco
Địa chỉ: 22 Đặng Tất, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Address: 22 Dang Tat, Hoa Khanh Nam Ward, Lien Chieu District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BIG BANG
Địa chỉ: Tầng 3, Lô 14B2-1 Khu nhà ở gia đình quân đội Xưởng 387, Phường Mỹ An , Quận Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Address: 3rd Floor, Lo 14b2-1 Khu Nha O Gia Dinh Quan Doi Xuong 387, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Ngày thành lập: 13/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp