Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH So Oanh Thác Bản Giốc

Ngày thành lập: 16-11-2017

Địa chỉ: Xóm Bản Giốc, Xã Đàm Thuỷ, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 4800902646
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH So Oanh Thác Bản Giốc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phương Đình So

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn So Oanh Thác Bản Giốc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính