Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đàm Thủy- Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

ĐộI THU Xã ĐàM THủY
Địa chỉ: Xã ĐàM THủY - Xã Đàm Thuỷ - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 09-02-2015