Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

HTX Hoài Trang
Địa chỉ: Bản Chang- Đình Phong-Trùng Khánh -Cao Bằng - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 22-12-2010