Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Hợp tác xã Trung Thông

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: Tổ 10 Thị Trấn Trùng Khánh - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Address: To 10 Thi Tran Trung Khanh, Trung Khanh District, Cao Bang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Mã số thuế 4800239475
Tên v.tắt/giao dịch Hợp tác xã Trung Thông
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Trùng Khánh
Người đại diện Nông Trung Tạng
Địa chỉ N.Đ.diện 886 Tổ 10 Thị Trấn Trùng Khánh-Huyện Trùng Khánh-Cao Bằng
Delegate address 886 To 10 Thi Tran Trung Khanh, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Môn bài
  • Tài nguyên
Điện thoại 0263.826.365

Ngành Đ.ký kinh doanh của Hợp tác xã Trung Thông

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính