Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

BQL khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh

Ngày thành lập: 07-07-2009

Địa chỉ: Tổ 9 - Huyện Trùng Khánh - Cao Bằng
Mã số thuế 4800254177
Tên v.tắt/giao dịch BQL khu bảo tồn vượn Cao Vít Trùng Khánh
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Trùng Khánh
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện -Huyện Trùng Khánh-Cao Bằng
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp tại Cao Bằng