Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trùng Khánh- Cao Bằng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG BẮC VIỆT TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH
Địa chỉ: Khách sạn Đình Văn, Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh , Huyện Trùng Khánh , Cao Bằng
Address: Khach San Dinh Van, To 4, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 16/01/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỞ HỒNG
Địa chỉ: Số nhà 1023, Tổ 11, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng
Address: No 1023, To 11, Trung Khanh Town, Trung Khanh District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/04/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp