Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH HỒNG ĐẠI CAO BẰNG

Ngày thành lập: 30/11/2016

Địa chỉ: Xóm Cốc Đứa, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng

Ngành nghề chính: Chăn nuôi trâu, bò

Mã số thuế 4800898044
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Huyện Phục Hoà
Người đại diện Bế Đình Ba
Địa chỉ N.Đ.diện Xóm Cốc Đứa, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hoà, Cao Bằng
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Điện thoại 0129 3999 600

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính