Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hà Quảng- Cao Bằng

Đàm Văn Truyền
Địa chỉ: Bản Hà - Huyện Hà Quảng - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-12-2014

Hoàng Thị Loan
Địa chỉ: Sóc Giang - Huyện Hà Quảng - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-12-2014

Nông Thị Hải
Địa chỉ: Sóc Giang - Huyện Hà Quảng - Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-12-2014

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp