Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hạ Lang- Cao Bằng

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG HẠ LANG
Địa chỉ: Xóm Nà ến, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng
Address: Na En Hamlet, Thanh Nhat Town, Ha Lang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Ngày thành lập: 10/04/2017

HợP TáC Xã TUấN Tú
Địa chỉ: Sang Chỉa - Xã Vinh Quý - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Address: Sang Chia, Vinh Quy Commune, Ha Lang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Vinh Quý, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Ngày thành lập: 13-04-2016

HợP TáC Xã ANH HậU
Địa chỉ: Bản các - Xã Việt Chu - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Address: Ban Cac, Viet Chu Commune, Ha Lang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (Producing other products from wood)

Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Ngày thành lập: 24-10-2013

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Dũng Cao Bằng
Địa chỉ: Phố Hạ Lang - Thị Trấn Thanh Nhật - Huyện Hạ Lang - Cao Bằng
Address: Ha Lang Street, Thanh Nhat Town, Ha Lang District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, precious stones and semi-precious stones, jewellery in specialized stores )

Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Cao Bằng

Ngày thành lập: 30-07-2013

1 2 3 4 5 6 Tiếp