Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Xây Dựng Dương Anh

Ngày thành lập: 23-12-2016

Địa chỉ: Tổ 14, Đường Pác Bó, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Bán buôn gạo

Mã số thuế 4800898365
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Xây Dựng Dương Anh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Xây Dựng Dương Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính