Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Thư

Ngày thành lập: 05-01-2017

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế 4800898502
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Bảo Thư
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Viết Thu

Doanh nghiệp tại Cao Bằng