Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thanh Tùng Cao Bằng

Ngày thành lập: 10-11-2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã số thuế 4800902607
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thanh Tùng Cao Bằng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nông Kim Huân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Tùng Cao Bằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính