Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Quang Minh Huy

Ngày thành lập: 29-12-2016

Địa chỉ: Số nhà 080, Phố Lý Tự Trọng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm khác

Mã số thuế 4800898421
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Quang Minh Huy
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Ngô Hồng Hạnh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Quang Minh Huy
Địa chỉ: Số nhà 080, Phố Lý Tự Trọng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Mã số thuế:

4800898421

Cao Bằng

Ngày thành lập: 29-12-2016