Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Môi Trường Cao Bằng

Ngày thành lập: 06-12-2016

Địa chỉ: Số nhà 22, Tổ 11, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 4800898090
Tên v.tắt/giao dịch Services Environmental Engineering Caobang Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Phạm Tường Lâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Môi Trường Cao Bằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính