Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Pác Miầu- Huyện Bảo Lâm- Cao Bằng

HTX MẠNH DƯƠNG
Địa chỉ: Khu 4 TT Pác Miầu Huyện Bảo Lâm, Thị trấn Pác Miầu , Huyện Bảo Lâm , Cao Bằng
Address: Khu 4 Tt Pac Miau Huyen Bao Lam, Pac Miau Town, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/06/2018

Công Ty TNHH Bắc Lâm
Địa chỉ: Khu III - Thị trấn Pác Miầu - Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng
Address: Khu Iii, Pac Miau Town, Bao Lam District, Cao Bang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

Ngày thành lập: 18-05-2015

1 2 3 4 Tiếp