Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Huy Cao Bằng

Ngày thành lập: 27-12-2016

Địa chỉ: Bản Miỏng, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Ngành nghề chính: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Mã số thuế 4800898407
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Huy Cao Bằng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trương Diều Hùng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính