Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cao Bằng

CÔNG TY TNHH TVXD AN VIỆT
Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở Liên đoàn lao động Tỉnh Cao Bằng, Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Cao Bằng

Ngày thành lập: 20/06/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 268 CAO BẰNG
Địa chỉ: Số nhà 219, tổ 32, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Cao Bằng

Ngày thành lập: 01/06/2018

CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ VƯỜN CAM
Địa chỉ: Số nhà 115, Tổ 23, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Cao Bằng

Ngày thành lập: 28/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp