Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trường Lạc- Quận Ô Môn- Cần Thơ

Trường THCS Ngô Quyền
Địa chỉ: KV Tân Xuân - Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: Kv Tan Xuan, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 19-02-2009

Công ty TNHH vật tư Minh Anh
Địa chỉ: KV tân Quí, Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: Kv Tan Qui, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-05-2007

Công Ty TNHH ý Việt
Địa chỉ: Tổ1,KV Bình Thuận, Phường Trường Lạc - Quận Ô Môn - Cần Thơ
Address: To1, Kv Binh Thuan, Truong Lac Ward, O Mon District, Can Tho Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (Producing products from fur)

Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-12-2005