Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Võ Trường Thịnh

Ngày thành lập: 28-02-2018

Địa chỉ: Số 63, KV Phú Khánh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Mã số thuế 1801593138
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Võ Trường Thịnh
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Võ Trường Thịnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Võ Trường Thịnh

Doanh nghiệp tại Cần Thơ