Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Gia Bảo Nam Phương

Ngày thành lập: 08-03-2018

Địa chỉ: 512 KV Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 1801593917
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Gia Bảo Nam Phương
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Xuân Ngọc

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Gia Bảo Nam Phương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính