Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Cái Răng- Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Y Tế Thiên Quan
Địa chỉ: W28, đường số 9, khu công trình 8, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: W28, Street No 9, Khu Cong Trinh 8, Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 15-06-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phế Liệu Tiến Phúc
Địa chỉ: E61, Đường số 2, KDC Công ty 8, KV 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: E61, Street No 2, Kdc Cong Ty 8, Kv 2, Hung Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-06-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thiên Thành Tâm Cần Thơ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu vực Yên Hạ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: 1a Highway, Khu Vuc Yen Ha, Thuong Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-06-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Dochi
Địa chỉ: Thửa Đất Số 267, Tờ Bản Đồ Số 33, Khu Vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: Thua Dat So 267, To Ban Do So 33, Khu Vuc Yen Hoa, Le Binh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-06-2018

CÔNG TY TNHH HOME-FIX
Địa chỉ: 50, khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: 50, Khu Vuc Thanh Thuan, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 05/06/2018

Công Ty Cổ Phần Mai Linh Tây Đô
Địa chỉ: G3.1 đường số 10, khu đô thị Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: G3.1 Duong So 10, Phu An Urban Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of passengers)

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 05-06-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINFAMI
Địa chỉ: KV Thạnh Thắng, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: Kv Thanh Thang, Vo Nguyen Giap Street, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31/05/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Linh Hiền
Địa chỉ: Thửa đất 1416, Tờ bản đồ 06, KV Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Address: Thua Dat 1416, To Ban Do 06, Kv Thanh My, Thuong Thanh Ward, Cai Rang District, Can Tho City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 31-05-2018