Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiện Chúc

Ngày thành lập: 13-06-2018

Địa chỉ: 122/2D, Nguyễn Thông, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 1801604407
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiện Chúc
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Chúc

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính