Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Garage Ô Tô Thái Auto

Ngày thành lập: 31-05-2018

Địa chỉ: Số 05, Đường Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
Mã số thuế 1801602738
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Garage Ô Tô Thái Auto
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Ngọc Quảng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Garage Ô Tô Thái Auto

Doanh nghiệp tại Cần Thơ