Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Cần Thơ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CA TA LAN - CHI NHÁNH CẦN THƠ
Địa chỉ: Cảng Cái Cui số 2 khu vực Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Ngày thành lập: 23/02/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp