Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 9- Thành phố Cà Mau- Cà Mau

CÔNG TY TNHH FARMER CÀ MAU
Địa chỉ: Số 433C, Đường Nguyễn Trãi, Phường 9 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 433c, Nguyen Trai Street, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 19/09/2018

DOANH NGHIỆP TN LẨU DÊ SÀI GÒN
Địa chỉ: Số 210 - 212, Đường Ngô Quyền, Khóm 6, Phường 9 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 210 - 212, Ngo Quyen Street, Khom 6, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 09/01/2018

CÔNG TY TNHH HIỂU PHƯỢNG
Địa chỉ: Số 119Q-119R, đường Nguyễn Trãi, Khóm 1, Phường 9 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 119q-119r, Nguyen Trai Street, Khom 1, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 13/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp