Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Thành phố Cà Mau- Cà Mau

CÔNG TY TNHH LÝ HÓA LONG
Địa chỉ: Số 146, đường Quang Trung, Khóm 5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 18/01/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp