Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Thành phố Cà Mau- Cà Mau

DNTN ĐỨC VĨ
Địa chỉ: Số 50, Lê Lợi, Khóm 3, Phường 2 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 50, Le Loi, Khom 3, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 07/11/2017

CÔNG TY TNHH 4-10
Địa chỉ: Số 125, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2 , Thành phố Cà Mau , Cà Mau
Address: No 125, Phan Dinh Phung Street, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 21/09/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN TÀI
Địa chỉ: Số 38-38A, Nguyễn Hữu Lễ, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Address: No 38-38a, Nguyen Huu Le, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 29/03/2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hồng Phúc
Địa chỉ: Số 46B, Lý Bôn, khóm 5 - Phường 2 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Address: No 46b, Ly Bon, Khom 5, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 27-10-2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ THÀNH THOẠI
Địa chỉ: Lầu 2, Số 20, Đường Lê Lợi, khóm 3, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Address: Lau 2, No 20, Le Loi Street, Khom 3, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau

Ngày thành lập: 07/10/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp