Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Song Long

Ngày thành lập: 09-01-2018

Địa chỉ: G18 Khu phố 2, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Ngành nghề chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Mã số thuế 3401161722
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Song Long
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Châu Thanh Long Nguyễn Duy Kiên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Năng Lượng Song Long

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính