Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hàm Mỹ- Huyện Hàm Thuận Nam- Bình Thuận

Trường THCS Hàm Mỹ
Địa chỉ: Thôn Phú Khánh - Xã Hàm Mỹ - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày thành lập: 13-07-2009