Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhất Gia Trang

Ngày thành lập: 01-11-2016

Địa chỉ: Thôn Phú Sum - Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Mã số thuế 3401136927
Tên v.tắt/giao dịch Dntn Nhất Gia Trang
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Lê Quốc Thịnh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Phú Sum-Xã Hàm Mỹ-Huyện Hàm Thuận Nam-Bình Thuận
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính