Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thực Phẩm Sông Lũy

Ngày thành lập: 24-04-2018

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Sông Lũy, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế 3401166939
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Nông Nghiệp Thực Phẩm Sông Lũy
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Xuân Hoà

Doanh nghiệp tại Bình Thuận