Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phan Tiến- Huyện Bắc Bình- Bình Thuận

UBND Xã Phan Tiến
Địa chỉ: Thôn Tiến Đạt - Xã Phan Tiến - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 03-08-2009

DNTN Khánh Duy
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Phan Tiến - Huyện Bắc Bình - Bình Thuận
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Phan Tiến, Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

Ngày thành lập: 30-03-2004