Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Trường Phát

Ngày thành lập: 26-06-2018

Địa chỉ: Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế 3401170290
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân Trường Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Tấn Đan Trường

Doanh nghiệp tại Bình Thuận