Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng An Phú

Ngày thành lập: 12-07-2018

Địa chỉ: Tổ tự quản số 01, Xã Phan Lâm, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế 3401171431
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng An Phú
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Vũ Thị Thanh Thảo

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng An Phú

Doanh nghiệp tại Bình Thuận