Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Trại Hưng Thịnh Phát

Ngày thành lập: 02-10-2018

Địa chỉ: Bình Nghĩa, Xã Bình Tân, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Mã số thuế 3401175404
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Nông Trại Hưng Thịnh Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Văn Duyên

Doanh nghiệp tại Bình Thuận