Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hằng

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 3801140004
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hằng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Công Văn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phượng Hằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính