Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Một Thành Viên Chung Tai

Ngày thành lập: 10-01-2017

Địa chỉ: Ấp 3, Thị Trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Mã số thuế 3801139898
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Một Thành Viên Chung Tai
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thị Huyền

Doanh nghiệp tại Bình Phước