Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Gas Thu Hằng

Ngày thành lập: 10-05-2017

Địa chỉ: Số 125D, tổ 5, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Mã số thuế 3702561308
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Gas Thu Hằng
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyến Thị Thu Hằng
Địa chỉ N.Đ.diện Số 125D, tổ 5, ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gas Thu Hằng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính