Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Long- Huyện Phú Giáo- Bình Dương

Công Ty TNHH Gỗ An Long
Địa chỉ: Số 139, ấp Bầu Cừ - Xã An Long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: No 139, Bau Cu Hamlet, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Sawing, splitting, shaving and preserving wood)

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 17-11-2015

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Ngọc Tấn
Địa chỉ: Thửa đất số 269, Tờ bản đồ số 20, Tổ 6, ấp Bàu Cừ - Xã An Long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: Thua Dat So 269, To Ban Do So 20, To 6, Bau Cu Hamlet, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 21-05-2015

Cà phê 367
Địa chỉ: 262, ĐH 516, tổ 4, ấp Xóm Quạt - Xã An Long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: 262, Dh 516, To 4, Xom Quat Hamlet, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 16-01-2015

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Thái Hưng Thịnh - Nhà Máy Chế Biến Mủ Cao Su
Địa chỉ: Thửa số 22, tờ bản đồ số 30, ấp Xóm Quạt - Xã An Long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: Thua So 22, To Ban Do So 30, Xom Quat Hamlet, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 25-04-2012

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Chế Biến Cao Su Thanh Sơn
Địa chỉ: ấp 2, Xã An Long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: Hamlet 2, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 03-04-2006

UBND xã An long
Địa chỉ: ấp 1 - xã An long - Huyện Phú Giáo - Bình Dương
Address: Hamlet 1, An Long Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Ngày thành lập: 08-12-1998