Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ THANH TRẦM
Địa chỉ: Thửa đất số 163, Tờ bản đồ số 4, Tổ 3, ấp 1, Xã Bạch Đằng , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Bình Dương

Ngày thành lập: 08/03/2018

CÔNG TY TNHH LÊ CHƯƠNG LONG
Địa chỉ: Thửa đất số 535, tờ bản đồ số 23, tổ 2, khu phố ông Đông, PhườngTân Hiệp , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Bình Dương

Ngày thành lập: 08/03/2018