Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ TRUNG TÂM MÔI GIỚI VIỆC LÀM QUANG ĐẠI

Ngày thành lập: 12/09/2017

Địa chỉ: Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 12, Tổ 01, ấp 1, Xã Hội Nghĩa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Ngành nghề chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Mã số thuế 3702599301
Tên v.tắt/giao dịch DNTN XÂY DỰNG VÀ TRUNG TÂM MÔI GIỚI VIỆC LÀM QUANG ĐẠI
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên
Người đại diện Nguyễn Đình Đại
Địa chỉ N.Đ.diện Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 12, Tổ 01, ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Môn bài
  • Điện thoại 0986556872

    Ngành Đ.ký kinh doanh của DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ TRUNG TÂM MÔI GIỚI VIỆC LÀM QUANG ĐẠI

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính