Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC LÊ HẢI

Ngày thành lập: 20/03/2017

Địa chỉ: Thửa đất số 85, tờ bản đồ 19, ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 3702545056
Tên v.tắt/giao dịch Công TY TNHH MTV MAY Mặc Lê Hải
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên
Người đại diện Lê Văn Hải
Địa chỉ N.Đ.diện Tổ 3, ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Xuất nhập khẩu
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính