Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH LÂM KIM PHỤNG

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Thửa đất số 953, Tờ Bản Đồ Số 2, Khu Phố Phước Thái, PhườngThái Hòa , Thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mã số thuế 3702718446
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Tân Uyên
Người đại diện Lâm Thị Kim Phụng
Địa chỉ N.Đ.diện Khu Phố Phước Thái, PhườngThái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính