Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Tây Sơn- Bình Định

Công Ty TNHH Wicker Á Âu
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tây Xuân, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Bình Định

Ngày thành lập: 09-01-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp