Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy

Ngày thành lập: 20-04-2018

Địa chỉ: Số 309 đường Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Mã số thuế 4101511992
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Trần Công Hiệu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Tổng Hợp Hà Vy

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính