Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Phát

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: 02/19 Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Mã số thuế 4101501338
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Tổng Hợp Hoàng Phát
Nơi đ.ký nộp thuế /
Người đại diện Nguyễn Thanh Tùng

Doanh nghiệp tại Bình Định