Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Lợi- Thành phố Quy Nhơn- Bình Định

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG XANH
Địa chỉ: Số nhà 30/2 Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi , Thành phố Quy Nhơn , Bình Định
Address: No 30/2 Le Loi Street, Le Loi Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Hey Day
Địa chỉ: 84 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: 84 Le Loi, Le Loi Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 03-08-2018

Công Ty TNHH Ống Gió Bình Định
Địa chỉ: Số 116 Lê Hồng Phong, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Address: No 116 Le Hong Phong, Le Loi Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 27-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp