Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn- Bình Định

Công Ty TNHH Thương Mại 289
Địa chỉ: 10 Hùng Vương, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngày thành lập: 20-03-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp